Sådan kan du undgå oversvømmelser og rotteproblemer ved din bolig

Der er flere problemer der fører til at man skal tilkalde kloakservice.

At få din kloak vedligeholdt, kan bidrage til at undgå en del problemer, der potentielt set kan få meget store omkostninger.

Her kan du læse mere om, hvornår du skal tilkalde kloakservice, og hvad en kloakservice kan hjælpe med.  

Har du problemer med rotter?

Rotter er ikke et skadedyr at spøge med. Det er en god grund til, at man har undgået lige præcis dette dyr i århundreder og forbundet det med dårlige sanitærforhold. Rotter er som kendt smittespredere, og kan bidrage til at sprede sygdomme til mennesker. Det var lige præcis dette der skete, da lopper, der bed rotter på 1300-tallet, hoppede over på mennesker og spredte bakterien Yersinia pestis, der spredte sig som ild i tørt græs over hele verden, i en tid, der global transport var nærmest ikke eksisterende.  

Vi er faktisk ikke særlig meget mindre følsomme overfor sygdomme der kan spredes af rotter i dag, og derfor er der god grund til hurtigt at kontakte kloakservice, hvis man opdager tegn til rotter. I tillæg til at kunne sprede hele 55 sygdomme til mennesker, så kan rotter gøre meget dyre skader på din bolig, ved at gnave sig igennem bygværk og installationer. Det er meget bedre at bekæmpe rotterne inden det går for vidt, end at skulle udbedre skaderne, som rotterne har lavet.  

Det er meget nemt at opdage at man har et rotteproblem. Det er faktisk sådan, at hvis kloakken lugter lidt ekstra stærkt, og du finder cylinderformet afføring, så er det klare tegn på, at der er rotter. Der kan også være huller i belægning i nærheden af fundament, eller løse fliser, der er tegn på at der er rotter. Træspåner omkring træværk, kan også være en indikation på, at der er rotter. Da skal man handle så hurtigt som muligt, og kontakte kloakservice for bekæmpelse af rotteproblemet.  

Rotteproblemer kan være et tegn på at der er sket et brud på kloaknettet, og dette skal repareres for at få bugt med problemet. En kloakmester vil kunne hjælpe dig, med at få styr på rotterne og på kloaknettet.  

Hvad gør man ved oversvømmelse?

Et andet problem der kan opstå i forbindelse med din kloak, der kræver umiddelbar kontakt til en kloakmester, er oversvømmelse. Oversvømmelse kan være resultatet af dårligt vedligeholdt kloak, og derfor er det en god ide at benytte dig af kloakservice for jævnligt vedligehold, så du slipper for potentielt dyre problemer i fremtiden.  

Skybrud er blevet mere og mere normalt her i Danmark, og mange mener at det hænger sammen med klimaforandringer. Dette er et stort problem når det kommer til oversvømmelser der truer boligen og oversvømmer kælderrum, og derfor er det en god ide at forebygge. Man kan ikke kontrollere vejret, men man kan servicere kloakken, og gøre den mindre følsom overfor voldsomme skybrud. Kloakservice kan bistå med skybrudssikring og omfangsdræn, der leder vandet væk fra din bolig.  

Der er altså flere nyttige ting, man kan bruge kloakservice til. Det er en god ide at vedligeholde kloakken, så man er mere modstandsdygtigt mod problemer som tilstopning, rotter og oversvømmelse.

Hvis du ikke har separatkloakering - altså hvor regn- og spildevand går i hver sit rør, så kan du også med fordel aflede noget af dit regnvand i en regnvandsbeholder.